За нас

За нас

Агенция за преводи и легализация в София

“ТРАНСАЛ СЪРВИСИЗ” ЕООД е създадена през 2009 г. Вече над 10 години предлагаме услуги в областта на писмения и устния превод, организацията на престоя на чуждестранни гости и организацията на мероприятия със съответния превод. Наши клиенти са физически лица, малки фирми, както и големи корпоративни клиенти.

Фирмата е бенефициент по проект BG16RFOP002-2.073-12473-C01
„Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в
резултат от епидемичния взрив от COVID-19” по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на
икономическите последствия от пандемията COVID-19” на  Оперативна програма “Иновации и
конкурентоспособност” 2014-2020 г., реализиран с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целите на проекта са:

  1. Oсигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за
    справяне с последиците от пандемията COVID-19.
  2. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от
    пандемията COVID-19 и стабилност на работните места

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 4092.86 лв., от които 3 478.93 лв. европейско и 613.93 лв. национално съфинансиране. Срокът за изпълнение на проекта е с продължителност 3 месеца (от 04.09.2020 г. до 04.12.2020 г.