Услуги

Какви услуги предлагаме?

1. Официални преводи – превод на бланка на агенцията със заверка на превода от заклет преводач и печат на агенцията. Без процедура по легализация – отнася се напр. за договори за внос на автомобили, удостоверения за студенти за представяне пред НОИ, оферти на български и чужд език и др.

2. Официален превод и легализация (легализиран превод) – превод на бланка на агенцията със заверка на превода от заклет преводач и печат на агенцията. Преминаване през всички необходими процедури по легализиране на конкретния документ. Отнася се напр. за дипломи (български и чуждестранни), общински документи, кръщелни свидетелства и др. Легализация е нужна и за много издадени в чужбина документи, според конкретния случай.

3. Устни преводи пред нотариус, съд, следствена служба и др. подобни.
Ако в рамките на процедури пред такива институции има участие на чужденци, задължително се изисква присъствие и превод от заклет преводач. Ние предлагаме безплатна консултация и гарантираме нужното съдействие, за да бъдат Вашите документи заверени и легализирани съгласно изискванията.

4. Конферентни преводи: консекутивен, симултанен, придружаване. Моля, прочетете специалния раздел на нашия уебсайт. 

 

КОНФЕРЕНТНИ ПРЕВОДИ
КОНФЕРЕНТНИ ПРЕВОДИ

Конферентни преводи – в помощ на бизнеса!

ЛОКАЛИЗАЦИЯ
ЛОКАЛИЗАЦИЯ

Kултурната адаптация и превод на софтуери, уебсайтове и др.

Агенция за преводи и легализация
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

Заверени документите и легализирани съгласно изискванията.

Писмени и устни преводи

ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ

Преводи на специализирани документи

АБОНАМЕНТ

За клиенти, които имат регулярна нужда от преводи

Ustni prewodi

УСТНИ ПРЕВОДИ

Моля, посетете секция КОНФЕРЕНТНИ ПРЕВОДИ

Ние предлагаме широка гама от услуги, като превод на документи, специализирани преводи, конферентни преводи, преводачески софтуер, абонаментно обслужване, устни и писмени преводи, застраховки и други.