Поверителност

Поверителност

Политика за защита на личните данни

Трансал Сървисиз ЕООД e вписанa в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № 200898223, ИН по ЗДДС №  BG200898223, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Овча купел 2, блок 42, ет. 4, ап. 14 и адрес на офис: София, ул. Граф Игнатиев 5, ет. 2, офис 204, тел. 0889733534.

Вид на събираната информация

Персонална идентификация

На фирмената уебстраница www.prevod-sofia.com е публикувана форма за контакт, чрез която можете да изпратите запитване или да направите поръчка. Там трябва да въведете Вашето име, имейл адрес или телефонен номер. Също така може да посетите страницата ни анонимно. Ние получаваме лична информация само ако Вие доброволно ни я предоставите чрез попълване на нашата контактна форма или изпращане на имейл.

Друга информация

Фирма Трансал Сървисиз ЕООД не събира, анализира или предоставя на трети страни информация, получена чрез анализ на посещенията на сайта.

За какво използваме личните Ви данни?

За обработка на запитване с цел оферта, поръчка на превод или друга услуга, предоставена от нас.

Как защитаваме Вашите лични данни?

Нашата уебстраница разполага с необходимата защита, когато попълвате формата за контакт. Тези данни не се съхраняват при нас. След получаване на запитване чрез контактната форма и неговото обработване, то се изтрива.

Когато изпращате Вашите лични данни чрез контактната форма или по имейл, поемате свързания с това риск. Електронната комуникация не е изцяло безопасен начин на комуникация.

Срок на съхранение

Ние съхраняваме Вашите данни до момента на изпълнение на поръчката за превод и легализация. След това те се изтриват. Ако желаете Вашите лични данни и преведени документи да се съхраняват за по-дълъг период, моля да ни уведомите за това.

Предоставяне на данните на трети страни

Фирма Трансал Сървисиз ЕООД не предоставя лични данни на трети страни с изключение на институциите и органите, свързани с превода и легализацията на документи – напр. нотариуси, министерства и др. Такова предоставяне е обосновано от легитимния ни интерес и е необходимо за изпълнение на договора с Вас. Личните Ви данни могат да бъдат предоставени на трети страни и ако това се изисква по закон или с цел установяване, упражняване или защита на правни претенции.

Линкове на трети страни, публикувани на нашата страница

Имаме право да публикуваме линкове към наши партньори. Ние не носим отговорност за съдържанието на техните уебстраници и предоставяната защита на личните данни.

Вашето съгласие

С посещението на нашата страница и по-специално с попълването на формата за контакт или изпращането на имейл до нас Вие се съгласявате с посочените по-горе условия. Ако не желаете Вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани с цел изпълнение на поръчка или запитване, моля да не попълвате формата за контакт.

Вашите права като субект на лични данни

Като субект на лични данни по силата на членове 15 – 22 от Регламент (EC) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) Вие имате следните права спрямо администратора на лични данни във връзка със съхраняваните за Вас данни:

  • Право на достъп
  • Право на коригиране на неверни или непълни данни
  • Право на изтриване на данни, които са били неправомерно обработвани
  • Право на ограничаване на обработването (считано от 25 май 2018)
  • Право на възражение срещу обработването на лични данни (ако е налице легитимен интерес)
  • Право на преносимост на данните: право на субекта на данните да получи личните данни, които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат

Ако желаете да се възползвате от тези права, моля да изпратите имейл до prevod-sofia@abv.bg.

Контролен орган

Контролен орган за изпълнението на регламента за защита на личните данни на физическите лица в Република България е КЗЛД. Ако считате, че правата Ви според Регламент (EC) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) са нарушени, Вие можете да подадете жалба до КЗЛД или до компетентния съд.

Длъжностно лице по защита на данните

Ако имате въпроси относно този документ за защита на личните данни, Вие можете да се свържете с нас на:

prevodi@prevod-sofia.com

Версия от 23.05.2018 г.