Преводи

Преводи

Писмени и устни преводи

Нашият екип може да се справи с лекота с всяка възложена преводаческа задача, като влага усърдие и професионализъм в спазването на ангажименти и срокове. Посветени сме на изграждането на дълготрайно бизнес партньорство чрез предоставяне на качествени услуги и гъвкавост.

 1. ПРЕВОД НА ДОКУМЕНТИ

  преводи на документи в кратки срокове. Примаме и изълняваме експресни поръчки. 

 2. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРЕВОДИ

  Преводи на документи от всички сфери, независимо от сложността и спецификата на терминологията. Разполагаме с професионални преводачи със знания и опит в различни научно-технически и медицински области. Някои примери за такива документи включват: 

  • юридически (съдебни решения, свидетелства за съдимост, нотариални актове, декларации, пълномощни)
  • образователни (дипломи, академични справки, удостоверения, сертификати)
  • лични документи (паспорти, лични карти, шофьорски книжки, актове за раждане, удостоверения за брак)
  • технически текстове
  • медицински (епикризи, изследвания, медицински направления, имунизационни паспорти, решения на ТЕЛК)
  • счетоводни
  • банкови и др.
 3. ПРЕВОДАЧЕСКИ СОФТУЕР

  – за клиенти, които имат текстове за превод с подобно съдържание или трябва да нанесат корекции в съдържанието, предлагаме използването на преводачески софтуер с терминологична база данни. Така ще спестите време и пари, тъй като заплащате само за корекциите.

 4. АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ

  – за клиенти, които имат регулярна нужда от преводи, предлагаме приоритетно абонаментно обслужване по всяко време на преференциални цени. За подробности, моля свържете се с нас.

 5. УСТНИ ПРЕВОДИ

  – Моля, посетете секция КОНФЕРЕНТНИ ПРЕВОДИ.

Call Now Button