Локализация

Локализация

Локализацията е свързана като цяло с културната адаптация и превод на софтуери, видео игри, уебсайтове и по-рядко с писмен превод , който може също да включва процес на културна адаптация.

 Локализация е не само превод на определен текст, но и адаптирането му към конкретния регион, целева група, култура, обичаи, така че посланието на този текст да бъде разбрано по най-правилния начин от аудиторията, за която е предназначено.

Локализацията може да бъде извършвана в страни, в които се говорят различни езици или един и същ език, също така например изборът на думи или изрази е различен в отделните страни, в които английският е официален език (напр. в САЩ, UK, Австралия).

Call Now Button