Писмени преводи 

Право, икономика, техническа насоченост, делова кореспонденция, автобиографии, мотивационни писма (включително помощ при съставянето им), финанси и счетоводство, рекламни и презентационни материали и др. Покриваме може би не всички области на човешкото познание (ако някой твърди, че знае всичко, това звучи несериозно), но определено огромна част от него.

  • Редакция и превод на уеб сайт:  Добре направеният сайт е визитната картичка на всеки бизнес. Ние предлагаме цялостна услуга: редакция на текста на български и превод на изисквания от клиента език или езици.
  • Терминологична база данни:  На нашите корпоративни клиенти предлагаме безплатно изготвянето на терминологична база данни със специфичните термини и техните съответствия на български или съответно чуждия език.
  • Използване на преводачески софтуер:  Ако Вашите текстове (на български или чужд език) се отличават с честа повтаряемост (напр. упътвания за употреба на продукти, автомобили и др., в които основно се променят само наименованието и някои характеристики), не е нужно всеки път да плащате за нов превод или да преглеждате на око за разлики (грешките и пропуските чрез този метод са неизбежни). Преводаческият софтуер позволява създаването на база данни въз основа на първия превод, а след това само обновяване и превод на новите текстове. Предимства: няма пропуски и грешки, плащате само за наистина необходимия Ви превод, получавате единна терминология и стил.
  • Абонаментно обслужване:  Не е нужно да провеждате дълги и трудоемки конкурси за подбор на преводачи за Вашата фирма. Ние можем да предложим абонаментно обслужване за превод на фирмени материали, кореспонденция и др. Цените ще бъдат достатъчно конкурентни, а на Вас няма да Ви се налага да назначавате служители на трудов договор.

Устни преводи 

  • консекутивен и синхронен превод по време на събития 
  • организация на престоя на чуждестранни гости – логистика, превод при придружаване, превод по време на включени в програмата на госта събития и т.н.
  • устен превод за чуждестранни гости, чиито посещения са организирани от Вас
  • Предлагаме също така комплексна услуга: организиране на Вашето мероприятие – намиране на подходяща зала, осигуряване на конферентно оборудване, кетъринг, логистика, превод и всичко необходимо за Вас. Разбира се, не работим сами, а с помощта на партньори - едни от най-добрите професионалисти в София и страната.